ke 15.5.2024

8.30 – 24.00

vanha ylioppilastalo, Helsinki

Digital Commerce Finland tapahtuman Eettiset säännöt

Digital Commerce Finlandin (DCF) mission ytimessä on luoda digitaalisen kaupan ammattilaisille mahdollisuuksia olla yhteydessä, jakaa tietoa, rakentaa osaamista ja oppia yhteisöstämme. DCF järjestää tapahtumia kannustaakseen avointa ajatustenvaihtoa ja tukeakseen ammatillista liiketoiminnan kehitystä ja henkilökohtaista kasvua.

Uskomme, että laajan ja monipuolisten näkemysten varmistaminen, joka edustaa monimuotoisuutta, on olennaista harkitun, avoimen keskustelun sekä paremman päätöksenteon ja käytänteiden määrittämisen kannalta.

Tätä varten DCF on omistautunut varmistamaan, että tapahtumamme ja kokoontumisemme ovat osallistavia, kunnioittavia, tuottavia ja häirintävapaita kokemuksia kaikille osallistujille sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä ja ilmaisusta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, ilmaisusta tai kansalaisuudesta,  fyysisestä asemasta, henkisistä kyvyistä, ihonväristä, fyysisestä ulkonäöstä, ruumiinkokoosta, rodusta, etnisestä alkuperästä, kansallisesta alkuperästä, siviilisäädystä tai parisuhteesta, raskaudesta, uskonnosta tai mikä tahansa muusta paikallisten lakien suojaamasta perusteesta riippumatta.

eCom summit awards atmosphere

Osallistuminen

Osallistuakseen Digital Commerce Finlandin (DCF) järjestämiin tapahtumiin kaikkien osallistujien, puhujien, sponsoreiden ja vapaaehtoisten on sitouduttava noudattamaan näitä käytännesääntöjä (”eettiset säännöt”). DCF varaa yksinoikeuden ja ainoan oikeuden edellyttää eettisten sääntöjen noudattamista. 

ODOTETTU KÄYTTÄYTYMINEN

Yhteisöä ja positiivisia yhteyksiä rakentavan ympäristön tukemiseksi kaikilta DCF:n järjestämiin tapahtumiin osallistuvilta odotetaan seuraavaa käyttäytymistä:

 • Ole läsnä ja osallistu aktiivisesti
 • Ole tietoinen ympäristöstäsi ja osallistujistasi
 • Toimi kunnioittavasti kaikkia muita osallistujia kohtaan, mukaan lukien tapahtuma- ja tapahtumapaikan henkilökunta.
 • Tukeaksesi osallistuvaa oppimisympäristöä kaikille, ota huomioon, kuinka paljon aikaa käytät (esim. keskusteluihin tai Q&A-istuntoihin).
 • Käyttäydy ammattistandardien mukaisesti (kuten nämä eettiset säännöt, työnantajasi käytännöt ja sovellettava laki).

EI-HYVÄKSYTTY KÄYTÖS

 • Häirintä, kiusaaminen, mikroaggressiot, pelottelu ja/tai vihjaukset, jotka loukkaavat tai häiritsevät jonkun muun osallistujan kokemusta tai osallistumista, eivät ole hyväksyttäviä. Esimerkkejä sopimattomasta käytöksestä ovat seuraavat, mutta eivät rajoitu niihin:
  • halventava, syrjivä tai häiritsevä käytös tai puhe, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, henkilökohtaiset loukkaukset, seksistinen, rasistinen, homofobinen, transfobinen, ikään liittyvä tai asiaton kielenkäyttö tai mikä tahansa kieli, joka loukkaa tai halventaa henkilön ominaisuuksia
 • Sopimaton fyysinen kontakti
 • Ei-toivottu seksuaalinen huomio, mukaan lukien seksuaaliset kommentit tai vitsit, sopimaton kosketus 
 • Tahallinen pelottelu, vainoaminen tai seuraaminen.
 • Jatkuvat häiriöt, myös keskustelujen ja esitysten aikana.
 • Seksuaalisen tai väkivaltaisen materiaalin näyttäminen, mukaan lukien esitettävässä materiaalissa (esim. dioissa, esityksissä, keskusteluissa) tai epävirallisissa ympäristöissä tai henkilökohtaisissa laitteissa (esim. puhelimella).
 • Väkivalta, väkivallalla uhkaukset tai väkivaltainen kielenkäyttö, joka on suunnattu toista henkilöä tai ryhmää kohtaan.
 • Kiusaaminen mukaan lukien toistuva sanallinen pahoinpitely; uhkaava, uhkaava tai nöyryyttävä sanallinen, ei-sanallinen tai fyysinen käyttäytyminen; tai henkilön suorituskyvyn sabotointi tai heikentäminen.
 • Varkaus tai sopimaton omaisuuden poistaminen tai hallussapito.
 • Laittomien huumeiden käyttö, jakelu, myynti tai siirto.
 • Kaikki muu laiton toiminta tai häirintä, jota ei ole mainittu yllä.

DCF varaa oikeuden oman harkintansa mukaan päättää, mikä on ei-hyväksyttävää toimintaa ja mihin toimiin se ryhtyy puuttuakseen tapahtuneisiin tapahtumiin.

SEURAUKSET EI-HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ KÄYTÖKSESTÄ 

DCF:n järjestämissä tapahtumissa ei hyväksytä sopimatonta käyttäytymistä. Jokaisen, jota DCF:n henkilöstön jäsen tai muu toimija pyytää lopettamaan sopimattoman käytöksen, odotetaan noudattavan pyyntöä välittömästi. Jos osallistuja käyttäytyy sopimattomasti tai ei noudata odotettua käyttäytymistä missä tahansa vaiheessa järjestetyn tapahtuman aikana, DCF voi ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, osallistujan poistaminen tapahtumasta ilman taloudellista hyvitystä.

MITEN TOIMIA EPÄASIALLISEN KÄYTTÄYTYMISEN TILANTEESSA

Jos näet DCF:n järjestämässä tapahtumassa tai joudut sopimattoman käytöksen kohteeksi tai sinulla on muita huolenaiheita, ilmoita asiasta DCF:n henkilökunnalle mahdollisimman pian. Jos sinulla on ennen tapahtumaa kysymyksiä eettisistä toimintaohjeista tai sen toimeenpanosta, lähetä sähköpostia tai soita toimitusjohtaja Ville Simolalle ville.simola@digitalcommerce.fi tai +358 440700520

SOPIMUS

DCF:n järjestämään tapahtumaan osallistumiseni mukaisesti ja huomioon ottaen hyväksyn toimintaohjeet ja noudatan niitä osallistuessani tällaiseen tapahtumaan. Ymmärrän, että DCF voi ryhtyä kaikkiin tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin, mukaan lukien poistaa minut tapahtumasta ilman taloudellista hyvitystä, jos en noudata näitä toimintaohjeita.

Tervetuloa mukaan rakentamaan digitaalisen kaupan kilpailukykyä ja kasvua!