tietosuojalauseke

Tiivistelmä

 • Olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme yksityisyyttä. Luottamuksesi on meille tärkeää!
 • Jaamme käsittelemämme tiedot käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin ja analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
 • Käytämme dataa tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen ja personointiin, asiakaspalveluun, markkinointiin, tuotekehitykseen sekä osuvamman mainonnan näyttämiseen.
 • Tietosuojalausekkeemme on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: henkilötietojen käsittely Digital Commerce Finland Oy:n palveluissa, kumppaneiden ja kolmansien osapuolten tietojenkäsittely ja sinun oikeutesi käyttäjänä. 
 • Digital Commerce Finland Oy (Y-tunnus 3369963-9) on tämän tietosuojalausekkeen mukainen rekisterinpitäjä.

Tämä tietosuojalauseke on voimassa: 12.09.2023 lähtien. 

1 – Henkilötietojen käsittely palveluissa

Digital Commerce Finland on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Olemme sitoutuneet noudattamaan myös toimialan itsesääntelyä, kuten Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n (”ASML”) suoramarkkinointia koskevia käytännesääntöjä, joihin voit tutustua tarkemmin täällä, sekä Interactive Advertising Bureaun (”IAB”) kohdennetun verkkomainonnan itsesääntelyohjeistusta, johon voi tutustua tarkemmin täällä.

1. Millaisia tietoja minusta käsitellään?

Keräämme käyttäjästä tämän tietosuojalausekkeen kohdassa 2 kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Kontaktin antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:
a. asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito
b. Digital Commerce Finlandin tarjoamien tuotteiden ja palvelujen markkinointi, myynti, hallinta, toteutus ja laskutus
c. asiakaskirjeiden, markkinointiviestien ja tiedotteiden lähettäminen
d. mielipide-, markkina- ja muut tutkimukset
e. tuotteiden ja palvelujen kehittäminen

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme yritysasiakaskontakteista vain edellä mainittuja tarkoituksia varten tarpeellisia tietoja. Tällaisia ovat seuraavat:

a. yritystä koskevat tiedot:
– yrityksen nimi, y-tunnus, toimiala, osoite, puhelinnumero, henkilöstöluokka, liikevaihtoluokka, ostotapahtumat

b. yritysasiakaskontaktia koskevat tiedot:
– etu- ja sukunimi, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehtävä yrityksessä, asiakkaalta saadut tiedot, asiakassuhdetta koskevat tiedot, sukupuoli, muut henkilön tehtäviin, asemaan elinkeinoelämässä liittyvät tiedot sekä käyttäytymisdata verkkosivustollamme

c. markkinointikiellot

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

 • Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selailutiedot
 • Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
 • Digitaalisen tilin, kautta tunnistetun käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti sattumanvaraisesti luotu numerosarja
 • Havainnoidun, ei tunnistetun, käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste

Ulkopuolisista lähteistä hankitut tiedot:

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana, tai havainnoidaan palveluiden käytöstä.

Voimme myös kerätä eväste- ja laitetunnisteiden avulla havainnoitua tietoa verkostoomme kuuluvista kumppaneiden palveluista mainonnan kohdentamista ja analytiikkaa varten, mikäli käyttäjä on antanut tähän suostumuksen.

Palveluiden käytöstä tai muista tiedoista johdetut tiedot:

Johdetuilla tiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka on päätelty analytiikan avulla palveluiden havaitusta käytöstä, ja / tai asiakkaan itse antamista tiedoista ja / tai ulkopuolisista lähteistä hankituista tiedoista. Tällaisia johdettuja tietoja ovat esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet, ennusteet käyttäjän ostokäyttäytymisestä ja sukupuolesta tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

Markkinointirekisterimme tiedot:

Markkinointirekisteriin tallennamme tiedot käyttäjän nimestä, syntymävuodesta, sukupuolesta ja äidinkielestä, puhelinnumeron ja osoitteen yhteydenottoa varten sekä käyttäjään liitettävän tunnistetiedon, kuten segmenttitiedon. Voimme tallentaa tämän rajatun tietosisällön markkinointirekisteriimme kohdassa 5 kuvattujen asiakastietojen säilyttämisen määräaikojen täytyttyä tai jos käyttäjä on antanut meille yhteystietonsa esimerkiksi kilpailun yhteydessä. Jos käyttäjä on kieltänyt suoramarkkinoinnin, säilytämme markkinointirekisterissä vain tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen

2. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

 • Palvelut ja niiden personointi: Toteutamme verkkopalvelut ja tapahtumat. Lisäksi personoimme digitaalisia palveluitamme ja suosittelemme käyttäjille mahdollisesti kiinnostavaa sisältöä.
 • Tuotekehitys ja raportointi: Kehitämme jatkuvasti tuotteiden ja palveluiden käyttöliittymiä ja käyttökokemusta. Teemme kysely- ja kuluttajatutkimuksia sekä raportteja liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.
 • Asiakasviestintä, suoramarkkinointi ja asiakaspalvelu: Autamme käyttäjää löytämään kiinnostavia tarjouksia tuotteistamme ja pyrimme tarjoamaan käyttäjälle mahdollisimman henkilökohtaista asiakaspalvelua.
 • Mainonnan kohdentaminen: Esitämme käyttäjälle mainontaa kolmansien osapuolien palveluissa, joka on todennäköisesti käyttäjää kiinnostavaa. Kohdennus perustuu käyttäjän asiakastietoihin sekä käyttäjän palveluiden käytöstä kerätyistä tiedoista analytiikan avulla johdettuihin tietoihin, kuten laskettuihin kiinnostuksen kohteisiin tai segmentteihin. Näytämme myös mainoksia mainostajien kohderyhmille sekä sen perusteella, millä sivuilla käyttäjä on vieraillut aikaisemmin.

Lisäksi käsittelemme henkilötietoja lakisääteisiin velvollisuuksiimme, kuten kirjanpitoon, sekä väärinkäytösten ehkäisemiseksi, käyttöehtojen noudattamisen seuraamiseksi ja palveluiden jatkuvuuden takaamiseksi (esimerkiksi tallentamalla varmuuskopioita ja lokitietoja). Emme käsittele henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon, jolla voisi olla oikeusvaikutuksia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia käyttäjään.

3. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja eri perusteilla riippuen tilanteesta ja käyttötarkoituksesta.

 • Sopimus: Kun tilaat, ostat tai käytät palveluitamme, käsittelemme tietojasi perustuen sopimussuhteeseen. Sopimusta varten käsittelemme vain tietoja, jotka ovat tarpeen sovitun palvelun toimittamista varten, eli tyypillisesti yhteystietoja sekä digitaalisen tilin tai palvelun ominaisuuksien, kuten esimerkiksi digitaalisten palvelujen personoinnin, toteuttamiseen tarvittavia tietoja.
 • Suostumus: Kun kohdennamme sinulle mainontaa ulkoisissa verkkopalveluissa ja keräämme analytiiikkadataa sivustoltamme käsittelemme tietojasi suostumukseen perustuen. Voit peruuttaa suostumuksen koska tahansa muuttamalla evästesuostumustasi.
 • Lakisääteinen velvollisuus: Säilytämme tiettyjä tietoja noudattaaksemme lakisääteisiä velvollisuuksiamme. Säilytämme esimerkiksi laskutustietoja lainsäädännön vaatiman ajan verotusta ja kirjanpitoa varten.
 • Oikeutettu etu: Oikeutetulla edulla viittaamme yrityksemme tarpeeseen käsitellä tietoa tuotteidemme ja palvelujemme suoramarkkinointia sekä liiketoiminnan hallintaa ja kehittämistä varten. Näillä toimenpiteillä varmistamme myös asiakkaan etujen toteutumisen. Käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella esimerkiksi seuraavia käyttötarkoituksia varten:
  – Tuotekehitys: pyrimme jatkuvasti jalostamaan palveluidemme käyttökokemusta ja parantamaan palveluiden ominaisuuksia perustuen niiden käyttöön
  – Liiketoiminnan raportointi: mittaamme tilausten kehittymistä ja mainosten näkyvyyttä, jotta voimme toimia tehokkaasti ja suunnitella palveluiden kehitystä
  -Tietojen suojaaminen: varmistamme, että verkko- ja mobiilisivuillamme sovelluksissamme ja tietokannoissamme toteutetaan riittävät tietoturvatoimenpiteet
  – Väärinkäytösten ehkäisy: käyttölokien tallennus, puheluiden tallennus
  -Asiakaspalvelu
  – Uusien tarjousten tekeminen suoramarkkinoinnin kautta siten, että huomioimme asiakkaiden todennäköiset kiinnostukset ja vältämme turhat yhteydenotot
  – Myynti- ja asiakaspalvelupuheluiden tallentaminen asioinnin varmentamiseksi, laadun tarkkailemiseksi sekä asiakaspalvelun ja myynnin kehittämistä ja koulutusta varten.

Kun käsittelemme henkilötietoja perustuen oikeutettuun etuun, punnitsemme aina käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat asiakkaille. Minimoimme myös tunnistavan henkilötiedon. Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun.

4. Miten tietojani yhdistetään?

Voimme kohdassa 2. mainittuja käyttötarkoituksia varten rikastuttaa toisillaan asiakastietoja, kuten tilaustietoja, tilin tietoja, ja eri laitteiden palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja tilin rekisteröinnin yhteydessä luodun digitaalisen tunnisteen avulla, jos olemme tunnistaneet käyttäjän esimerkiksi, kun käyttäjä kirjautuu tililleen tai saapuu verkkopalveluun sähköpostiosoitteeseen lähetetyn viestinnän kautta. Voimme esimerkiksi kohdentaa mainontaa tilaushistoriaan perustuen. Asiakastietojen ja palveluiden käytöstä havainnoitujen tietojen yhdistely ja käyttö mainonnan ja markkinoinnin kohdentamista varten edellyttää käyttäjän suostumusta.

5. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 • Käyttäjän asiakastietoja, kuten tilaus- ja kontaktihistoriatietoja ml. aggregoitua tietoa palvelukohtaisesta aktiivisuudesta, säilytetään aktiivisen asiakkuuden ajan sekä neljä vuotta asiakkuuden loppumisen jälkeen. Asiakkuutta määriteltäessä huomioidaan asiakkaan ostot, tilaukset, ml. organisaatiotilaukset, joita käyttäjä hallinnoi, aktiivisuus mahdollisella digitaalisella tilillä sekä sähköpostimarkkinointiluvat.
 • Markkinointirekisterissä säilytetään rajattua tietosisältöä suoramarkkinointia varten (tiedot käyttäjän nimestä, syntymävuodesta, sukupuolesta ja äidinkielestä, yhteystiedot yhteydenottoa varten sekä yksi käyttäjään liitettävä tunnistetieto, kuten segmenttitieto). Jos käyttäjä on kieltänyt suoramarkkinoinnin, säilytämme markkinointirekisterissä vain tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.
 • Palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja säilytetään enintään 26 kuukautta tietojen keräämisestä. Riippuen käyttötarkoituksesta, johon tiedot on kerätty, saatamme säilyttää tietoja myös lyhyemmän aikaa.
 • Sähköposti ja chat -yhteydenottoja asiakaspalveluun säilytetään kahden vuoden ajan.

6. Miten henkilötietoni suojataan?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

1I– Kumppaneiden ja kolmansien osapuolten tietojenkäsittely

7. Mistä lähteistä tietoni kerätään?

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään oston, tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana. Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden, kuten evästeiden, avulla keräämme myös havainnoitua tietoa siitä, miten palveluitamme käytetään. Mikäli käyttäjä hyödyntää organisaatiotilausta, saamme tietoja myös tilauksen tehneeltä organisaatiolta.

Lisäksi keräämme tietoja Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä Robinson-kieltorekisteristä, väestötietojärjestelmästä sekä muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä. Yksityisten rekisterien tarjoajat tuottavat esimerkiksi ennusteita, tilastolähteiden ja muiden avointen tietolähteiden tiedoista. Voimme täydentää käyttäjän antamia tietoja muun muassa edellä mainituista julkisista ja yksityisistä rekistereistä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta.

Voimme myös kerätä jäljempänä kuvattujen tekniikoiden, kuten evästeiden, avulla havainnoitua tietoa verkostoomme kuuluvista kumppaneiden palveluista mainonnan kohdentamista varten, mikäli käyttäjä on antanut tähän suostumuksen.

Kun Digital Commerce Finland ylläpitää sivua Facebookissa, Facebook ja Digital Commerce Finland ovat yhteisrekisterinpitäjiä DCF:n Facebook-sivujen kävijätietojen osalta. Käyttäjä saa lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Facebookin tietosuojakuvauksesta.

Keräämme yhdessä Facebookin kanssa tietoja mm. Facebook-sivujemme tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisuidemme näkyvyydestä sekä julkaisuidemme tavoittaneiden henkilöiden demografiaprofiileista aggregoitua raportointia varten. Emme yhdistä näitä tietoja muihin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin tietoihin.

8. Kuka käsittelee henkilötietojani?

Digital Commerce Oy:n työntekijät voivat käsitellä tietoja hallinnollisiin tarkoituksiin tämän tietosuojalausekkeen ja lakien mukaisesti.

Lisäksi käytämme alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Takaamme näiden yritysten kanssa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään lakien mukaisesti. Alihankkijamme huolehtivat muun muassa digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja konsultoinnista, tiedon varastoinnista ja teknisestä infrastruktuurin hallinnasta, maksuliikenteen hoitamisesta, laskutuksesta, analytiikasta ja datan hallinnasta, markkinatutkimuksista ja kuluttajakyselyistä, markkinoinnin palveluista (sähköpostiviestintään liittyvät ratkaisut, puhelinmyyntiyritykset), ja mainosteknologioista sekä mediatilan myynnistä tai ostamisesta.

9. Käsitelläänkö tietoja ETA:n ulkopuolella?

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

10. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa.

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa tai meillä on joku muu laillinen peruste luovutukseen.
 • Voimme luovuttaa segmenttitietoja havainnoiduista käyttäjistä mainosalustoille mainonnan kohdentamista varten. Mainostajat eivät saa yhdistää näitä tietoja tunnistetun käyttäjän henkilötietoihin ilman käyttäjän suostumusta.
 • Voimme luovuttaa mainonnan kumppaneillemme tietoja havainnoiduista käyttäjistä mainostilan ostamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi, mainonnan mittaamiseksi sekä kumppaneidemme tarjoamien palveluiden kehittämiseksi, väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.
 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
 • Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.
 • Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 • Voimme luovuttaa tietoja mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin sekä suoramarkkinointiin lakien mukaisesti.
 • Jos käyttäjä on antanut suostumuksensa yhteistyökumppaneiden sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan käyttäjän tietoja luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.
 • Voimme luovuttaa laskuja yrityksille, jotka perivät saatavia.

11. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Digital Commerce Finlandin verkkopalveluista kerätään eväste- ja laitetunnisteiden ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla tietoja esimerkiksi sivuista, joilla käyttäjät vierailevat. Käytämme näitä tietoja muun muassa sivustojen ja sovellusten toiminnan, sisältösuositusten ja mainonnan osuvuuden parantamiseksi.

Digital Commerce Finland noudattaa suostumuskyselyn ja suostumusten hallinnan toteutuksessa Traficomin vaatimuksia. Digitalcommerce.fi-sivustolla käytetään seuraavia työkaluja ja niiden asettamia tunnisteita:

 • WordPress
 • Hubspot
 • Google Analytics
 • LinkedIn
 • Meta
 • Twitter
 • Google Ads

13. Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja vierailustani Digital Commerce Finlandin palveluissa?

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan DCF:n ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia, mainosteknologiatoimittajia, sosiaalisen median palvelujen tarjoajia sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksen, nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää esimerkiksi kolmannen osapuolen asettamia mainoksia DCF:n ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä olisi näiden sivustoilla.

Sopimusjärjestelyin pyrimme takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä tai upotuksia. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja DCF:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

Käyttäjä voi tutustua sosiaalisen median palveluiden ehtoihin kussakin palvelussa. Yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin voi Metan osalta tutustua täällä, Twitterin osalta täällä, Linkedin osalta täällä ja Google+:n osalta täällä. Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin. Emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

14. Miten käyttäjä voi eväisteisin vaikuttaa?

 • Selaimen evästeiden tyhjentäminen, uuden evästeprofiilin luominen tai evästeiden estäminen: Tyhjentämällä evästeet selaimen asetuksista (tyypillisesti kohdan tietosuoja tai yksityisyys alta) säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu tunnistettuun käyttäytymiseen perustuva profiili. Tämä ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta eikä esimerkiksi digitaalisen mainonnan kohdentamista, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan kohdennuksen. Selainten asetusten kautta on myös mahdollista estää tietojen keruu evästeiden avulla.
 • DCF:n sivustoilla käytettyjen evästetunnisteiden käyttö: Käyttäjä voi määrittää palveluissa käytettyjen evästetunnisteiden käytön asetuksia, kuten esimerkiksi peruuttaa antamansa suostumuksen mainonnan kohdentamiseen, DCF:n suostumuskyselyn ja -asetusten kautta. Asetuksiin pääsee klikkaamalla sivustoilla ”evästeasetukset”. Asetukset ovat selainkohtaisia.
 • Käyttäjä voi estää kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti suostumuskyselyn ja -asetusten lisäksi Your Online Choices -sivuston kautta.

1II– Käyttäjien oikeudet

15. Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani?

Digital Commerce Finlandini palvelujen käyttäjillä on oikeus:

 • Saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
 • Saada pääsy käsiteltyihin henkilötietoihin ja pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen *)
 • Pyytää tietojen oikaisua ja poistoa tai tietojen käsittelyn rajoitusta *)
 • Olla joutumatta sellaisen automaattisen päätöksenteon kohteeksi, jolla on oikeusvaikutuksia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia
 • Vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun edun perusteella, kuten käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa *)
 • Saada tieto korkean riskin aiheuttavasta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
 • Peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn annettu suostumus.
 • Valittaa henkilötietojen käsittelystä valvovalle viranomaiselle. Valituksen voi tehdä tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuston kautta täällä.

*) Nämä oikeudet voidaan toteuttaa vain, jos pystymme tunnistamaan käyttäjän henkilökohtaisesti.

Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Käyttäjä voi lähettää tietosuojaan ja tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut sekä mahdolliset markkinoinnin tai mainonnan kohdentamiseen liittyvät reklamaatiot myös osoitteeseen:

Rekisterinpitäjä:
Digital Commerce Finland Oy
c/o Kaupan Liitto ry Eteläranta 10,
00131 HELSINKI
Y-tunnus 3369963-9

Tietosuoja Contact(a)digitalcommerce.fi

Yllä olevasta osoitteesta saat myös yhteyden DCF:m tietosuojavastaavaan.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Yhteystiedot ja ohjeet yhteydenottoon löytyvät täältä.